logo Ekonomik

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 3 „EKONOMIK”
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Długa 5
65-401 Zielona Góra
tel.: +48 68 454-45-50
e-mail: sekretariat@ekonomik.zgora.pl
e-mail: platforma@ekonomik.zgora.pl